חיים בלייך

חוקר

חיים בלייך הוא חוקר במרכז טאוב. בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר העיקריים שלו במרכז הם עוני ואי-שוויון, שוק העבודה וכלכלת חינוך.