נדב דוידוביץ'

חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות

פרופ' נדב דוידוביץ' הוא רופא מומחה באפידמיולוגיה ובריאות הציבור ומנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בעבר היה ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטה ויו"ר המרכז לחקר מדיניות הבריאות בנגב.

בנוסף פרופ' דוידוביץ' הוא יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, הנציג הישראלי הרשמי בוועד המנהל של האיגוד האירופי לבריאות הציבור, חבר בוועדות שונות של משרד הבריאות, לרבות קבינט המומחים של תוכנית "מגן ישראל", וחבר בוועדות בין-לאומיות שונות, בהן כוח המשימה לנגיף הקורונה של האיגוד האירופי של בתי הספר לבריאות הציבור.

פרופ' דוידוביץ' כתב מאמרים וספרים רבים בנושאי בריאות הציבור, מדיניות בריאות, כלכלת בריאות, ניהול מערכות בריאות, אתיקה וסוציולוגיה של הבריאות. עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל היה מעורב במחקר ובהתוויית מדיניות ובייעוץ לגורמים שונים בארץ ובעולם, על הצורך בשינויים מבניים במערכת הבריאות ותוך דגש על נושאים חברתיים והתמודדות עם פערים בבריאות.