נחום בלס

חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך

נחום בלס חוקר את תחום החינוך מזה 45 שנה, ומשמש חוקר בכיר במרכז טאוב כבר 25 שנה. כיום הוא ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז.

בעבר מילא נחום תפקידים שונים כגון עוזר מנהל שר החינוך, מנהל לשכת המדען הראשי במשרד החינוך, מנהל המחלקה לתכנון חברתי באגף הפיתוח במשרד החינוך ומנהל המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. מאז 1989 הוא משמש חוקר עצמאי. נחום ריכז והיה שותף לפרויקטים שונים: תכנון החינוך לשנות השמונים, היערכות לקליטת גל העלייה מרוסיה, תכנון יום לימודים ארוך, ועדת שושני לתקצוב החינוך היסודי ושתי ועדות משנה בכוח המשימה הלאומי למערכת החינוך.