קיריל שרברמן

חוקר

קיריל שרברמן הוא חוקר במרכז טאוב מאז 2009. הוא עלה עם משפחתו לישראל מלבוב שבאוקראינה ב-1992. ב-2001 החל את לימודיו באוניברסיטה העברית, וב-2009 השלים תואר שני בכלכלה חקלאית ומִנהל בחקלאות. תחומי המחקר של קיריל הם שוק העבודה, אי שוויון בהכנסות ומסים. עבודותיו הנוכחיות עוסקות בהוצאות משקי הבית, והוצאות משקי הבית בתחום החינוך בפרט. מחקר נוסף של קיריל עוסק בקשר שבין חינוך לצמיחה כלכלית.