רחל ארזי

חוקרת אורחת

רחל ארזי היא חוקרת אורחת במרכז טאוב. תחומי המחקר שלה הם היבטי מדיניות בריאות ושיפוי של טכנולוגיות חדשות, נתוני עתק בבריאות והיבטים כלכליים של מערכת הבריאות. כמו כן היא עוסקת בפיתוח וקידום אפשרויות המחקר בנתוני עתק במערכת הבריאות ובמערכות משיקות לה, תוך פיתוח שיתופי פעולה חוצי מגזרים ורגולציה מאפשרת.

ארזי היא סטודנטית לתואר שלישי בניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. נושא הדוקטורט שלה הוא פיתוח קווים מנחים למודל כלכלי מבוסס נתוני עתק לאשפוזי בית אקוטיים. בעלת תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת חיפה (התזה שלה עוסקת בהתאמת הכיסוי המימוני בביטוחי תרופות במערכת הבריאות בישראל על רקע העלויות המאמירות של הטכנולוגיות הרפואיות) ושני תארים שניים נוספים (ללא תזה) – במינהל עסקים מאוניברסיטת בן-גוריון ובגנטיקה הומנית מאוניברסיטת תל אביב. בעבר שימשה מרצה לתואר שני בתוכנית למינהל מערכות בריאות בקריה האקדמית אונו.