רחל ארזי

חוקרת אורחת

רחל ארזי היא חוקרת אורחת במרכז טאוב. תחומי המחקר שלה הם היבטי מדיניות בריאות ושיפוי של טכנולוגיות חדשות, נתוני עתק בבריאות והיבטים כלכליים של מערכת הבריאות. נוסף על כך היא עוסקת בפיתוח אפשרויות השימוש בנתוני עתק לצורכי מחקר, תוך קידום השינויים הרגולטוריים הדרושים כדי לאפשר זאת.

ארזי היא סטודנטית לתואר שלישי בניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. נושא הדוקטורט שלה הוא פיתוח קווים מנחים למודל כלכלי מבוסס נתוני עתק לאשפוזי בית אקוטיים. כמו כן היא בעלת תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת חיפה ושני תארים שניים נוספים. בעבר שימשה מרצה לתואר שני בתוכנית למינהל מערכות בריאות בקריה האקדמית אונו.