אבי וייס ושביט מדהלה-בריק מדברים על מחקר "שוק העבודה העתידי"

23.12.2015

מנכ"ל מרכז טאוב אבי וייס ושביט מדהלה-בריק, חוקרת במרכז, מדברים על מחקר "שוק העבודה העתידי" בתוכנית "מבט" בערוץ הראשון. 23.12.15. המחקר הוא חלק מדוח מצב המדינה 2015 של מרכז טאוב.