אבי וייס על דוח מצב המדינה בערוץ הכנסת

05.01.2017

אבי וייס מציג את עיקרי דוח מצב המדינה 2016 בערוץ הכנסת