אבי וייס על דוח מצב המדינה 2015 בערוץ הכנסת

30.12.2015

אבי וייס, מנכ"ל מרכז טואב, מתראיין על דוח מצב המדינה 2015 בתכנית חשבון פתוח בערוץ הכנסת. 28.12.15