איתן רגב בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת

02.02.2016

איתן רגב, חוקר בכיר במרכז טאוב, מדבר בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת על מגמות בשוק העבודה בישראל ועל הפריון במשק. 02.02.2016