בכירי מרכז טאוב מציגים בוועדת טרכטנברג – חלק 1 מתוך 2

30.08.2011

בכירי מרכז טאוב, מנהל המרכז פרופ' דן בן-דוד וראש תכנית המדיניות בתחום הכלכלה פרופ' ערן ישיב , מציגים את המלצות מרכז טאוב בפני הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג. ירושלים, 30 באוגוסט 2011

Prof. Dan Ben-David and Prof. Eran Yashiv of the Taub Center present the Taub Center recommendations to the Committee for Socioeconomic Change headed by Prof. Manuel Trajtenberg
Jerusalem, August 30 2011