דב צ'רניחובסקי על מחקר אורך החיים בקרב חרדים

21.05.2016

פרופ' דב צ'רניחובסקי והדוקטורנטית חן שרוני בשיחה בערוץ הראשון על המחקר שמציע הסבר לתוחלת החיים הארוכה של החרדים.