דב צ'רניחובסקי על מחקר "טיפול סיעודי בישראל"

21.03.2017

דב צ'רניחוסבקי, חוקר בכיר וראש תכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב, מציג ב"לונדון וקירשנבאום" את המחקר שעוסק בטיפול הסיעודי בישראל.