דב צ'רניחובסקי על סל המזון הבריא המומלץ

30.10.2016

פרופ' דב צ'רניחובסקי על מחקר המרכז שמגדיר את מרכיבי סל המזון הבריא ואת עלותו לצרכן