דורית בולוטובסקי – המשך עבודה לאחר גיל פרישה

13.05.2015

סרטון שיצרה דורית בולוטובסקי מהמחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, בהנחיית איתמר דאובה ובמסגרת שיתוף פעולה עם מרכז טאוב. הסרטון עוסק בכך שחלק שישראלים רבים יותר בגיל פרישה ממשיכים לעבוד בהשוואה ל-OECD