דן אריאלי "התפיסות המוטעות שלנו בנוגע לאי שוויון ולצדק חברתי", "מה המצב"

16.11.2014

הדובר האחרון באירוע "מה המצב", פרופ’ דן אריאלי, מומחה עולמי לכלכלה התנהגותית מאוניברסיטת דיוק, חתם את הערב בהרצאה משעשעת, ועם זאת מטרידה. הוא הציג את אחד ממחקריו, שבמסגרתו נשאלו אלפי אמריקאים על אופן חלוקת העושר בארצות הברית, ובו הם ענו כיצד לדעתם מתחלק העושר בפועל וכיצד לדעתם עליו להיות מחולק. אריאלי הדהים את הקהל בממצאים הממחישים את הפער העצום בין תפיסתם של האמריקאים כלפי פערי השוויון במדינה ובין עומקם הרב של פערי השוויון במציאות. אריאלי ציין שהפערים בין התפיסה בקרב הציבור ובין המציאות בישראל אינם שונים כל כך מהפערים בארצות הברית, והשאיר לנוכחים מעט תקווה כשהציע כמה צעדים קטנים ומכוונים היטב שניתן לנקוט כדי לקדם מגמות שינוי חיוביות בחברה.