דן בן-דוד בתכנית "לונדון וקירשנבאום"

28.11.2012

פרופ' דן בן-דוד, מנהל מרכז טאוב מציג את ממצאי דוח מצב המדינה של מרכז טאוב בתכנית של לונדון וקירשנבאום בערוץ 10