האם האוכלוסיה היהודית בישראל נעשית חילונית יותר?

25.07.2018

נחום בלס ממרכז טאוב מתארח בתכנית העולם הבוקר.