האם המחאה החברתית הצליחה?

04.10.2018

גלעד ברנד מציג את ההישגים ואת מה שעדיין דורש שיפור לאחר המחאה החברתית