האם המחאה החברתית הצליחה?

04.10.2018

בקיץ 2011 יצאו יצאו מאות אלפי ישראלים לרחובות כדי למחות על יוקר המחיה. מה השתנה מאז ומה ניתן לעשות כדי לגרום לשינוי אפקטיבי?