הדס פוקס ב"עושים סדר"

27.12.2015

הדס פוקס, חוקרת במרכז טאוב, מדברת על מחקר שעוסק במצבם החברתי כלכלי – של צעירים בישראל בתכנית "עושים סדר" בערוץ 2. המחקר הוא חלק מדוח מצב המדינה 2015 של מרכז טאוב.