הדס פוקס מציגה את דוח מצב המדינה 2016 בערוץ 1

29.12.2016

הדס פוקס מציגה את עיקרי דוח מצב המדינה 2016 בתוכנית חשבון יומי בערוץ 1