הדס פוקס על פערי שכר מגדריים

09.01.2020

החוקרת הדס פוקס מתארחת בתכנית "משכן לילה" עם הני זובידה בערוץ הכנסת ומדברת על פערי שכר מגדריים.