"היום שהיה" על מחקר המקצועות בסיכון

27.04.2017

התכנית "היום שהיה" בערוף 10 מציגה את ממצאי מחקר מרכז טאוב על מקצועות שנמצאים בסיכון בשוק העבודה