השלכות סביבתיות של המלחמה (באנגלית)

05.12.2023

חוקרי תחום סביבה ובריאות, מאיה שדה, פרופ' נדב דוידוביץ' ופרופ' מיה נגב, עסקו בהשלכות ארוכות וקצרות הטווח של המלחמה על הסביבה, תוך הסתכלות על מגוון סוגיות, כמו זיהום אויר ומפגעים תברואתיים והשפעתם על הסביבה והחברה, לקראת פרסום סקירה מחקרית בנושא.

לחצו לעוד פרסומים, וובינרים ומחקרים של מרכז טאוב העוסקים במלחמה