התכנית "החדשות הלילה" על מחקר המקצועות שבסכנת מחשוב

28.12.2015

התכנית "החדשות הלילה" בערוץ 2 על מחקר מרכז טאוב שעוסק במקצועות בסכנת מחשוב