התכנית "הכל כלול" על דוח מצב המדינה 2015

28.12.2015

התכנית "הכל כלול" בערוץ 10 מציגה את המחקר שעוסק במקצועות בסיכון ואת המחקר על מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל