חוגגים 40 שנים של השפעה

מרכז טאוב חוגג 40 שנה של מחקר עצמאי ואיכותי שמשרת את קובעי המדיניות והציבור הרחב. חברי ההנהלה והצוות מציגים בסרטון את השפעתו של המרכז ותרומתו לשיח הציבורי