כנס "אי-שוויון בבריאות: מגדירים אתגרים, מפתחים פתרונות"

14.11.2022

כל מושבי הכנס הבין-לאומי השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר של מרכז טאוב לשנת 2022

כל מושבי הכנס הבין-לאומי השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר של מרכז טאוב לשנת 2022

לחצו לקבלת מידע נוסף על הכנס