כנס יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך

20.07.2022

לפירוט המושבים ולביוגרפיות של הדוברים:

מצוקות ותקוות בטיפול בגיל הרך בישראל