כרמל בלנק על הפגיעה שיוכלו הילדים לחוות בעקבות סגר שלישי

16.12.2020

כרמל בלנק מציגה ב"קשת 12" את הקשיים שיחוו הילדים, במיוחד אלו שבאים מרקע חלש יותר, בעקבות סגר שלישי

"צריך לפנות לרשויות המקומיות, לתת יותר תשומת לב למשפחות החלשות, ששם להורים יש פחות משאבים לתת לילדים. לתת למשל שעות פרטניות כמו שנותנים בבית ספר, ואולי אפילו ביקורי בית. אם אפשר ואם לא אפילו דרך הזום, איזו שהיא הדרכה הורית והמלצה על תכנים…גם כשחוזרים אל הסגר לעשות את זה בצורה שנותנת הרבה יותר תשומת לב דווקא לילדים החלשים". כרמל בלנק מציגה ב"קשת 12" את הקשיים שיחוו הילדים, במיוחד אלו שבאים מרקע חלש יותר, בעקבות סגר שלישי.