כרמל בלנק על השפעת הלימוד מרחוק

14.10.2020

כרמל בלנק מדברת עם דרור גלוברמן ב"קשת 12" על השפעת הלימודים מרחוק בתקופת סגר הקורונה על ילדים מעשירונים שונים