לביב שאמי – החוב של משקי הבית בישראל

02.02.2020

בשנים האחרונות עלה שיעור החוב של משקי הבית בישראל. אחת הסיבות לכך היא כניסתם של גופים חוץ בנקאיים לשוק האשראי, שהפכו את לקיחת ההלוואה להליך פשוט ומפתה. כיצד זה משפיע על הביטחון הכלכלי של כולנו? ד"ר לביב שאמי מציג את המחקר.