מהן הסיבות לעליה באלימות בחברה הערבית?

28.06.2022

אבי וייס, נשיא מרכז טאוב, מציג ב"ערוץ 14" את עיקרי הפרק שעוסק באלימות ושוק הנישואים בחברה הערבית בישראל, שלקוח מ"תמונת מצב המדינה 2022" החדש: "רוב הגברים הערבים בגילי 18-22 לא לומדים, חלק גדול מהם לא עובד, כמובן שהם צעירים ולכן הם גם לא נשואים ולא נמצאים בצבא ולא בשום מסגרת אחרת ולכן, יש לנו בעיה של ריבוי אלימות בתוך האוכלוסייה הזאת".

לממצאים נוספים מדוח מצב המדינה 2022 של מרכז טאוב