מה באמת גורם להבדלי השכר בין גברים לנשים?

21.12.2017

החוקרת הדס פוקס מפריכה כמה תפיסות שגויות בקשר לגורמים לפערי השכר בין גברים לנשים.