מה מסתתר בתקציב המדינה?

20.07.2023

מנכ"ל מרכז טאוב ניר קידר מנתח את תקציב המדינה לשנים 2023–2024 ומציג את סדרי העדיפויות של המשרדים החברתיים. אילו נושאים באמת חשובים למשרדי החינוך, הבריאות, הרווחה ולמשרדים נוספים? איזה משרד קיבל את התוספות הגדולות ביותר, ולאן הולכים הכספים הקואליציוניים?

פרסומים שהוזכרו בהרצאה:

תמונת מצב המדינה 2023

תמונת מצב המדינה 2022

דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים

75 שנה לישראל – נתונים נבחרים מקום המדינה ועד היום