מי מילדי הגיל הרך נהנה ממסגרת חינוך מפוקחת ומסובסדת?

01.06.2022
מסגרות חינוך מפוקחות ומסובסדות לגיל הרך מבטיחות עמידה בסטנדרטים של טיפול ובטיחות ויכולות לסייע בהתמודדות עם אי השוויון החברתי, אך לא כל הילדים בישראל מצליחים ליהנות מהן. בעשור אחרון עלה מאוד שיעור הילדים בגיל הרך שמשתתפים במסגרות כאלו, אך דווקא ילדים מהאוכלוסייה הערבית, שמחציתם חיים בעוני, משתתפים בהן פחות. אז מה אפשר לעשות? מרכז טאוב גיבש שורה של חלופות מדיניות שיעזרו בהתגברות על החסמים הרבים שמונעים את השתתפות הילדים הערבים במסגרות מפוקחות ומסובסדות ויתרמו לקידומם החברתי.