מריאנה רסקין – בעלות על דירה

12.05.2015

סרטון שיצרה מריאנה רסקין מהמחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, בהנחיית איתמר דאובה ובמסגרת שיתוף פעולה עם מרכז טאוב. הסרטון עוסק בכך שאחוז משקי הבית הצעירים שאין בבעלותם דירה עלה.