נחום בלס בוועדת החינוך של הכנסת

02.02.2016

נחום בלס, חוקר ראשי במרכז טאוב, מדבר בוועדת החינוך של הכנסת בדיון בנושא התאמת הלימודים האקדמיים לעולם התעסוקה העתידי. 02.02.16