נחום בלס מדבר על מעבר תלמידים לזרמים דתיים פחות

19.07.2018

"בין 2008 לבין 2018, קצב הגידול של האוכלוסיה החרדית במערכת החינוך כמעט נעצר. הם גדלו באחוז אחד למרות שקצב הגידול הריבוי הטבעי לא השתנה". נחום בלס מציג בלונדון את קירשנבאום את המחקר שמראה כי בשנים אחרונות יש תנועה מן הזרמים הדתיים יותר לזרמים דתיים פחות.