"עושים סדר" על המחקר שעוסק ביוצאי אתיופיה

31.03.2016

דיון בתכנית "עושים סדר", בהנחיית גל גבאי ובהשתתפות לילי בן עמי ומהרטה ברוך, בעקבות מחקר המרכז על יוצאי אתיופיה.