פרופ' איל קמחי על יוקר המחיה ועלות הדיור

18.12.2014

פרופ' איל קמחי מדבר בחדשות ערוץ 2 על ממצאי דוח מצב המדינה 2014 של מרכז טאוב בנושא יוקר המחיה ומחירי הדיור