פרופ' אלכסנדרה קלב על המחקר בנושא רוקחים ערבים בישראל

17.09.2015

פרופ' אלכסנדרה קלב מדברת על מחקר מרכז טאוב בנושא רוקחים ערבים בישראל ב"עושים סדר חדש" בהנחיית גל גבאי, 8.9.2015