פרופ' דב צ'רניחובסקי ראש תכנית מדיניות בריאות מרכז טאוב

22.08.2011

ראיון של פרופ' דב צ'רניחובסקי ראש תכנית מדיניות הבריאות של מרכז טאוב
ראיון אצל לונדון וקירשנבאום, אוגוסט 2011
ערוץ 10