פרופ' דן בן-דוד, מנהל מרכז טאוב, בהרצאה לפורום הסטודנטים לכלכלה באוניברסיטת חיפה

14.04.2014

פרופ' דן בן-דוד, מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, בהרצאה על "מדינת ישראל והאיום מבית" בפני פורום הסטודנטים לכלכלה באוניברסיטת חיפה