פרופ' קלוד בר-רבי על דוח מצב המדינה 2016

29.12.2016

פרופ' קלוד בר-רבי מציג את עיקרי דוח מצב המדינה 2016 ב"ערב חדש"