קלוד בר רבי בוועדת המשנה למעמד הקשיש של הכנסת

02.02.2016

סמנכ"ל המחקר של מרכז טאוב קלוד בר רבי מדבר על מגמות בתעסוקת קשישים בישראל. 02.02.2016