שגית אזארי-ויזל "ממצאי מרכז טאוב בתחומי החינוך ושוק העבודה"

17.11.2014

שגית אזארי-ויזל, חוקרת במרכז טאוב, שוחחה על יחסי הגומלין בין השכלה למצב תעסוקתי. לישראלים אשר מחזיקים בתואר אקדמי יש סיכוי כפול להיות מועסקים בהשוואה לאנשים ללא תואר אקדמי. לשם השוואה, בארצות הברית פערי התעסוקה בין אלו המחזיקים בתואר אקדמי ובין אלו שאין להם תואר עומדים על שלושה אחוזים בלבד. אזארי-ויזל ציינה כי אם חינוך הוא מרכיב משמעותי כל כך בחיזוי אפשרויות התעסוקה, עלינו להבטיח שכל ילדי ישראל זוכים לחינוך איכותי.