כיצד משפיעה המלחמה על הכלכלה בישראל?

06.11.2023
פרופ' בנימין בנטל, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות בתחום הכלכלה במרכז טאוב, חוקר בדיון (באנגלית) את ההשלכות הכלכליות והחברתיות של המלחמה, כולל הערכת עלויות הסכסוך, השפעתה על תעשיות שונות ועל כוח העבודה ומציע פתרונות מדיניות פוטנציאליים לצמצום ההשפעות השליליות.

לחצו לעוד פרסומים, וובינרים ומחקרים של מרכז טאוב העוסקים במלחמה