ליאורה בוורס על פערי השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה

01.03.2023

ליאורה בוורס, סמנכ"לית כספים ותפעול במרכז טאוב, שוחחה עם יובל קרני מערוץ הכנסת על מחקר חדש שמראה שב-2018 היה פער של 35% בשכר החודשי ברוטו ו-28% בשכר נטו לטובת הגברים. הרוב המוחלט של הפער נובע מהבדלים דוגמת היקף שעות העבודה – אך ייתכן כי גם הבדלים אלו מקורם בין השאר בנורמות מגדריות. החלק הבלתי מוסבר בפער השכר המגדרי עמד על כ-5%.

למחקר "פערי שכר מגדריים בישראל בשנים 2014-2018"