מי מילדי הגיל הרך נהנה ממסגרת חינוך מפוקחת ומסובסדת?

מסגרות חינוך מפוקחות ומסובסדות לגיל הרך מבטיחות עמידה בסטנדרטים של טיפול ובטיחות ויכולות לסייע בהתמודדות עם אי השוויון החברתי, אך לא כל הילדים בישראל מצליחים ליהנות מהן. בעשור אחרון עלה מאוד שיעור הילדים בגיל הרך שמשתתפים במסגרות כאלו, אך דווקא ילדים מהאוכלוסייה הערבית, שמחציתם חיים בעוני, משתתפים בהן פחות. אז מה אפשר לעשות? מרכז טאוב גיבש שורה של חלופות מדיניות שיעזרו בהתגברות על החסמים הרבים שמונעים את השתתפות הילדים הערבים במסגרות מפוקחות ומסובסדות ויתרמו לקידומם החברתי.

למחקר המלא לחצו כאן

למחקרים נוספים של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך לחצו כאן